I Rocznica Światowej Róży Różańca w Dorohusku 24.02.2019

Polecany

 

W niedzielę 24 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Kościele  św. Jana Nepomucena w Dorohusku odprawiona została Msza Święta w intencjach osób modlących się w Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie.

ŚRR w Dorohusku świętowała pierwszą rocznicę powstania. Na Mszy Świętej gościliśmy jej założyciela – ks. Pawła Rosika oraz moderatorki Róży, które głosiły swoje świadectwa. Zachęcamy do przyłączenia się do Światowej Róży Różańca.

Misją Róży jest modlitwa do Matki Bożej w Intencji :
– rodzin
– dzieci uzależnionych i ich rodzin
– małżeństw w kryzysie
– związków niesakramentalnych
– uzdrowienia międzypokoleniowego
– Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich w trudnościach i kryzysie

Każdy członek róży odmawia przez miesiąc dziesiątek różańca, następnie zmieniamy tajemnicę na kolejną, raz w miesiącu po Mszy Świętej ,która będzie odprawiana w intencjach osób należących do Róży w tutejszym Kościele.Zapraszamy do włączenia się do naszej wspólnoty modlitewnej.

V Rocznica Światowej Róży w Szczytnie 17.02.2019

Polecany

W dniu 17 lutego 2019 roku obchodziliśmy V Rocznicę Światowej Róży Różańca w Szczytnie. O 9:30 rozpoczęliśmy Różańcem rozważając Tajemnice Chwalebne. O 10:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta . Kazanie wygłosił ks. Paweł Rosik.

Mówił o tym, że  dzisiaj przeżywamy radość , ponieważ świętujemy powstanie Światowej Róży Różańca   i jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, ponieważ ufamy Panu Bogu . W naszej wspólnocie zwracamy się do Pana Boga przez Maryję, która staje się dla Nas bramą dla wieczności. I dlatego w Szczytnie powstawały kolejne róże pierwsza – 8 grudnia 2015 roku  pod patronatem Św. Michała Archanioła, kolejna 13 maja 2017 i 13 października 2017 pod patronatem Matki Bożej Królowej Pokoju i Matki Bożej Fatimskiej, I 13 czerwca 2018 kolejna Róża , których patronem są Święte Dzieci Fatimskie. Modląc się w ŚRR należycie do tych , którzy twierdzą, że jest Zmartwychwstanie, należycie do tych, którzy mówią ” Nie jest próżna nasza wiara” .

Należycie do tych, dla których ma sens Wasze modlitewne zaangażowanie.

Po uroczystej Mszy Świętej zebrani zaśpiewali Hymn Karanu.

Następnie udaliśmy się na Agape, żeby wspólnie Świętować uroczystość V Rocznicy.

V Rocznica Światowej Róży Różańca 16.02.2019

Polecany

Cytując za PALLOTYŃSKIM INSTYTUTEM  HISTORYCZNYM:

WARSZAWA: 5. rocznica powstania Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych, Osób Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie pod hasłem: „Z Maryją przez życie”

W kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie 16 lutego 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych, Osób Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie. Założycielem i moderatorem Ruchu jest ks. Bronisław Rosik SAC, również założyciel Stowarzyszenia KARAN. Na chwilę obecną Światowa Róża Różańca liczy 30 róż (wspólnot). W ciągu ostatniego roku przybyło 11 róż.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 powitaniem przez ks. B. P. Rosika przybyłych gości, wśród których byli księża, opiekunowie, terapeuci i pracownicy Stowarzyszenia KARAN oraz przedstawiciele rodziców Światowej Róży Różańca z całej Polski, między innymi z Radomia, Elbląga, Szczytna, Bełchatowa, Leszkowic, Lubartowa, Grudziądza, Dorohuska, Warszawy, a także osoby leczące się w ośrodkach Stowarzyszenia KARAN, przyjaciele, miłośnicy Maryi. Witając uczestników spotkania ks. B. P. Rosik podkreślił, że razem można pokonać wszelkie przeciwności losu, przezwyciężyć uzależnienie, a jednocząc się w trudzie i modlitwie można dotrzeć do gwiazd. Z ramienia Stowarzyszenia KARAN przywitała gości i słowo wstępne wygłosiła Bożena Bereda, Przewodnicząca Zarządu Głównego.

Następnie ks. prof. Czesław Parzyszek SAC wygłosił referat pt. „Maryja w życiu św. Wincentego Pallottiego”, w którym podkreślił, że miłość do Maryi Pallotti wyniósł z domu rodzinnego. Ważnym świadectwem oraz czynnikiem formującym duchowość maryjną domu rodzinnego Pallottich było codzienne wspólne odmawianie przez wszystkich domowników modlitwy różańcowej przed obrazem Matki Dobrej Rady. Maryja była dla niego mistrzynią życia duchowego, wzorem świętości i oddania się apostolstwu. Już od najmłodszych lat Pallotti pragnął kochać Ją taką miłością, jaką Ją miłuje Bóg. W 1816 r., przed przyjęciem święceń kapłańskich, oddał się jej całkowicie. Bardzo ważnym okresem w rozwoju duchowości maryjnej Pallottiego był koniec 1832 r. – czas mistycznych zaślubin. Dla Pallottiego Maryja jest wzorem apostolstwa motywowanego miłością, które on chce nieustannie naśladować w swojej działalności duszpasterskiej. Do takiego apostolstwa zachęca też wszystkich ochrzczonych, kiedy mówi, że „każdy jest apostołem”. Pallotti ukazuje Maryję jako „najdoskonalszy model doskonałej miłości” oraz jako „skuteczny przykład w samych dziełach miłości”.

Kolejnym punktem programu był spektakl światła zaprezentowany przez młodzież i rodziców, a następnie modlitwa różańcowa, poprzedzona odśpiewaniem „Hymnu Róży”. Następnym punktem programu była Msza Święta. koncelebrowana, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Zenon Hanas SAC Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Współkoncelebransami byli: ks. Czesław Parzyszek SAC, ks. Jerzy Bieńkowski SAC, ks. Józef Ciupak SAC i ks. Gustaw Sikora, proboszcz z parafii Leszkowice k. Lubartowa. Posługą diakona służył ks. dk. Jarosław Dragan SAC.

Ponadto program spotkania zawierał: koronkę do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami ks. Jerzego Bieńkowskiego, a po niej nastąpiła prezentacja poszczególnych róż. Po wspólnym zdjęciu wszyscy uczestnicy spotkania udali się na agapę.

Uroczystości w Lubartowie 6 stycznia 2019

Polecany

Serdecznie zapraszamy na uroczystości:

Msza Święta w intencji Światowych Róż Różańca :
nr 25. Patron Św. Antoni
nr 26. Patron Św. Józef
nr 28 Patron Św. Dominik Savio

Data: 6 I 2019 r.
Miejsce: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Lubartów, ul. Lubelska

14:50 Scenka teatralna „ O mocy modlitwy w odnajdywaniu drogi do Chrystusa”- /tytuł roboczy/ w wykonaniu młodzieży S. P. w Leszkowicach.
15:00 Msza Święta
16:00 Spotkanie w salce przy klasztorze: wspólne odmówienie dziesiątki Różańca, wymiana Tajemnic Różańcowych, opłatek, rozmowy, poczęstunek.
17:30 Zakończenie spotkania.

I Rocznica ŚRR w Leszkowicach

Polecany

W imieniu Koordynatorów serdecznie zapraszamy na uroczystości obchodów Pierwszej Rocznica powstania 15-ej Światowej Róży Różańca,
której Patronką jest Św. Monika

Data: 6 I 2019 r.
Miejsce: Parafia P. W. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Leszkowicach

AGENDA

10:00 – 11:00 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów
S. P. w Leszkowicach oraz występ Kolędników Misyjnych
11:00 Różaniec
11:30 Msza Święta
12:45 Spotkanie na Plebanii: wymiana Tajemnic Różańca, dzielenie się opłatkiem, rozmowy, poczęstunek.
14:15 Pożegnanie i wyjazd na Mszę Św. do Lubartowa.

Życzenia Świąteczne

Polecany

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy

wszystkim Członkom Różżańca i Przyjaciołom

obfitości łask Bożych, opieki Maryi,

 

a w nadchodzącym Nowym Roku 2019

pogody ducha

i

siły do pokonywania trudności. na każdy dzień.

 

 

 

 

Dotknij Miłosierdzia, wtorek godz. 21:30 Radio Jasna Góra

Polecany


Serdecznie zapraszamy Was na audycje w Radiu Jasna Góra na audycje Dotknij Miłosierdzia we wtorek o godz. 21:30.
Radia można słuchać na falach 100,6 MHz oraz na stronie www.radiojasnagora.pl.

Mniej więcej co dwa tygodnie będziecie mogli posłuchać o żywym doświadczeniu Bożego Miłosierdzia wśród osób dotkniętych uzależnieniem i ich rodzin.
W audycji biorą udział Ksiądz Paweł, Terapeuci Stowarzyszenia KARAN , osoby uzależnione, rodzice osób uzależnionych oraz Członkowie Światowej Róży Różańca.

Pielgrzym Duchowy 2018 Światowej Róży Różańća

Polecany<strong>38 PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ </strong><br />

38 PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ
5-11 sierpnia 2018
Hasło Pielgrzymki: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Pielgrzymka z jej religijnym aspektem daje możliwość spotkania z samym sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem. Pogłębia sferę duchową i daje rozwój osobisty. Motywuje do dalszej pracy nad sobą, daje siłę do zmiany, wiarę i nadzieję na lepsze życie. Odniesienie do Boga pozwala odnaleźć sens życia, nowe wartości i cele w życiu. Pielgrzymka jest symbolem drogi życiowej, daje siłę i uczy budowania umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami w codzienności, trudnościami na drodze wychodzenia z uzależnienia, daje narzędzia i wskazania do zapobiegania nawrotom, umacnia w trwaniu w trzeźwości
Członkowie Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych, Rodzin i Osób Uzależnionych w dniach 6-11 sierpnia 2018 roku wezmą udział w pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę wraz z Pacjentami z Ośrodków Stowarzyszenia Karan.. Będziemy się modlić w intencjach ŚRR o uwolnienie naszych dzieci z więzów uzależnienia, o wiarę, odwagę, siłę, nadzieję, miłość i wsparcie Matki Bożej. Będziemy modlić się w intencji rodzin, rodzin w potrzebie, rodziców dzieci uzależnionych, osób uzależnionych, Seniorów, Neofitów, związków niesakramentalnych, osób samotnych. Będziemy prosić o Boże Błogosławieństwo dla Księży opiekunów, wszystkich terapeutów, pracowników Stowarzyszenia KARAN i wszystkich organizacji pomagających osobom i rodzinom osób uzależnionych.
Każdy w swoim sercu zabierze również intencje indywidualne, które codziennie będziemy polecać przez ręce Matki Boskiej Częstochowskiej podczas Mszy Świętej oraz Modlitwy Różańcowej.
Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą, ofiarować swoje troski i kłopoty Matce Bożej.

ZOSTAŃ PIELGRZYMEM DUCHOWYM
DOŁĄCZ DO NAS !

Na czym polega pielgrzymowanie duchowe ?

Duchowe pielgrzymowanie trwa 7 dni od 5 do 11 sierpnia.

„Pielgrzymi duchowi” łączą się z Pielgrzymami na trasie duchowo bądź elektronicznie, starając się, jeżeli to możliwe, wziąć udział w niektórych praktykach pielgrzyma: udział w Mszy świętej, rozważanie tekstu liturgii na dany dzień, o 12:00 odmówienie modlitwy Anioł Pański w złożonej intencji, odmówienie Różańca i/lub lub Koronki do Miłosierdzia Bożego, odmówienie Apelu Jasnogórskiego o godz.21:00.

Każdego dnia pielgrzymki będzie odprawiona Msza Święta w intencji członków ŚRR i duchowych pielgrzymów.

Jak zostać Pielgrzymem duchowym ?
1. Podejmij decyzję
2. Wyślij swoje zgłoszenie i intencję na adres swiatowa.roza.rozanca@gmail.com
3. Podejmij praktyki religijne
4. Dołącz na Facebooku do grupy Pielgrzym Duchowy 2018 Światowej Róży Różańca , gdzie będziemy prowadzić relację z pielgrzymiego szlaku.

Wyrusz z Nami na Pielgrzymi szlak !

Czytaj dalej

Pielgrzymka z Krakowa do Częstochowy

Polecany

W dniach 6-11 sierpnia 2018 roku Członkowie Światowej Róży Różańca wraz z grupą Karan wezmą udział w pieszej Pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pielgrzymowania.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres swiatowa.roza.rozanca@gmail.com

Relacja z IV Rocznicy Światowej Róży Różańca w Bełchatowie

Polecany

W dniu 10.06.2018r. mieliśmy uroczystość 4-ej rocznicy Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych, Rodzin i Osób Uzależnionych w Bełchatowie.
Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 13:00 odmówieniem Części Chwalebnej Różańca Świętego, w którym uczestniczyli zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. doktor Bronisław Paweł R. , proboszcz parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie ks. Stanisław J. oraz ks. Zbigniew B. i gość z Częstochowy ks. Jerzy B. oraz członkowie Światowej Róży z Warszawy, Kalisza i Radomia. Czytaj dalej

RELACJA Z BEŁCHATOWA

Polecany

Wyjeżdżając z domu czułam radość, że jadę na tak piękną uroczystość ale też niepokój, ponieważ nigdy nie byłam w Bełchatowie i droga mnie trochę przerażała. Na szczęście niepokój mnie opuścił gdyż miejsce kierowcy zajął mąż koleżanki. Podróż, pomimo gorąca, upłynęła nam w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Poruszaliśmy wiele tematów, wymieniliśmy się doświadczeniami, dzieliliśmy się radościami i troskami. Nie wiadomo kiedy upłynął nam czas. Czytaj dalej

IV Rocznica Światowej Róży Różańca w Bełchatowie

Polecany

W dniu 10 czerwca 2018 roku członkowie Róży z Kalisz pojechali do Bełchatowa na IV rocznicę zawiązania Światowej Róży Różańca w Bełchatowie. Przed Mszą Świętą odmówiliśmy wspólnie Różaniec w salce parafialnej, następnie przeszliśmy do Kościoła, gdzie przed Mszą Świętą odbyło się przedstawienie, które przedstawili młodzi ludzie. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Polecany

 Wielkanoc 2018

 Wielkanoc

Chrystus Zmartwychwstał.

Radujmy się i z ufnością patrzmy w przyszłość.

 

Niech  zsyła na Nas łaski

  i wnosi szczęście do naszego rodzinnego życia. 

 

 Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie dla Nas Drogą, Prawdą i Życiem,

 a radosne Alleluja rozbrzmiewa każdego dnia! 

Najserdeczniejsze życzenia składamy dla Wszystkich Rodzin, Członków i Sympatyków  Światowej Róży 

Różańca Rodzin, Rodzin w kryzysie, Związków niesakramentalnych i Rodziców Dzieci Uzależnionych

 Założyciel Światowej Róży Różańca Ks. Paweł

oraz Koordynatorki Agnieszka i Iza

 

PODZIĘKOWANIA Z OKZAJI IV ROCZNICY ŚWIATOWEJ RÓŻY RÓŻAŃCA

Polecany

Pragnę wyrazić  wdzięczność dla Księdza dr Bronisława Pawła Rosika  za  wspaniałe przewodnictwo  podczas Uroczystości z okazji

IV rocznicy Światowej Róży Różańca w dniu 18 lutego 2018 roku.

Serdeczne  podziękowania składam Członkom Światowej Róży Różańca, Przyjaciołom  oraz wszystkim osobom uczestniczącym w obchodach. 

Dziękuję, że licznie przebyliście z różnych stron Polski, aby wspólnie modlić się w intencjach Światowej Róży Różańca.

 Szczególnie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Uroczystości oraz darczyńcom.

  Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie rocznicy nie byłoby możliwe.

„Osoba, która odmawia sama Różaniec, ma tylko zasługę swego Różańca, a jeżeli go odmawia z trzydziestoma osobami, ma zasługę trzydziestu Różańców”

(św.Ludwik Maria Grignion de Montfort)